logo ovsm

Het Museum

Collectie

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum bevat een waardevolle, veelal antieke, collectie modellen op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. Hiermee geeft zij een goed en volledig beeld van de ontwikkelingen die het openbaar vervoer heeft doorgemaakt. De collectie wordt gevormd door schaalmodellen, die gangbaar zijn bij de huidige miniatuur- en modelbanen, zowel voor trein, tram en bus. Ook beschikt het museum over ontelbare attributen, waaronder uniformen en gebruiksvoorwerpen uit de wereld van het openbaar vervoer. Het archief bevat veel foto- en ander documentatiemateriaal over de ontstaansgeschiedenis. De expositie heeft betrekking op het nationaal openbaar vervoer. Van NS, HTM, NZH en GvB zijn vele schaalmodellen en attributen tentoongesteld.

Het ontstaan van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum

Image

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van Cor Ooijevaar. Cor was een gepassioneerd treinliefhebber.Door zijn verzamel drift ontstond een indrukwekkende verzameling, die natuurlijk getoond moest worden aan belangstellenden. zo ontstond het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. In 1989 werd door Cor Ooijevaar en zijn vrouw Diny de Stichting Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum opgericht. Cor werd voorzitter en Diny secretaris en penningmeester. Door het oprichten van een stichting werd het mogelijk dat de gevormde collectie, ook na hun dood bijeen bleef. Tot aan hun overlijden in 2009 zijn Cor en Diny bestuursleden gebeven van ‘hun’ museum. De Stichting Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum is in 1988 officieel gestart in Den Haag. Twee jaar later zijn de heer en mevrouw Ooijevaar verhuist naar het gelderse Borculo. In 1990 werd het museum daar heropend. Sinds die tijd werd er volop gewerkt aan het professionaliseren van het museum. Het bestuur werd uitgebreid en de collectie vergroot. Steeds meer prive ruimte werd toegevoegd aan de ruimte voor het museum. De collectie sterk uitgebreid, ook met attributen van de GTW, hierdoor ontstond ruimtegebrek. Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en vond die in Doetinchem, dat nog steeds gezien wordt als knooppunt van vervoer- en transportwegen binnen de Achterhoek en een deel van Gelderland. Op 25 mei 2006 gingen de deuren open voor het publiek. Het museum werd op vrijdag 1 september 2006 officieel geopend door ir. Pieter Hofstra, tweede kamerlid namens de VVD, coördinator en woordvoerder bij de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat (o.a. Openbaar Vervoer).

Groei en verdere professionalisering van het museum

Ook in Doetinchem groeide het museum. Als snel kreeg het museum de erkenning van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De collectie breidde zich enorm uit door kijkdagen te organiseren. In 2010 ontving het museum een voorlopige registratie als ‘geregistreerd museum’ en van de belastingdienst de ANBI-status. In 2010 is gestart met de uitbreiding van de expositieruimte. Door belangrijke bijdragen uit het bedrijfsleven in zowel geld als in natura kon de bouw worden gerealiseerd. In maart 2011 werd de nieuwbouw feestelijk geopend door de heer F. Juch, bestuursvoorzitter Rabobank Graafschap-Midden. Inmiddels zijn meer dan veertig vrijwilligers, in meer of mindere mate, actief voor het museum dat destijds is opgezet door Cor Oooijevaar.

Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum Doetinchem © 2016 - 2019.
Alle rechten voorbehouden.