logo ovsm

Onderwijs

Nieuwe lespakketten in het OVSM

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum Doetinchem 
heeft nieuwe lespakketten ontwikkeld voor het basis onderwijs, in
Doetinchem en omgeving. De inhoud van deze lespakketten
zijn gebaseerd op het reilen en zeilen in een museum.
Middels spannende en educatieve zelfwerkzaamheden 
wordt aan de leerlingen geleerd: wat is een museum, hoe
om te gaan met giften, hoe worden deze gedocumenteerd
en tentoongesteld? Hoe gaat men om met bezoekers?
De lespakketten zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Erfgoed Gelderland. De lespakketten zijn als pilot bij een aantal basisscholen aangeboden
en enthousiast ontvangen. De leerlingen en leerkrachten
waren zeer te spreken over de lespakketten en hebben de verschillende “haltes”
in het museum met veel plezier aangedaan. 
De lespakketten zijn opgenomen in het cultuuraanbod van het bureau Cultuur & School.

Educatie een speerpunt

Educatie is sinds 2006 een speerpunt van het OVM. Met gebruikmaking van de collectie willen wij stimuleren dat leerlingen zich bewust worden van heden en verleden op het gebied van openbaar vervoer. De door ons bewaarde collecties, die het verleden van het openbaar vervoer in de stad en de regio weerspiegelen, lenen zich hier uitstekend voor. Bovendien wordt dit verleden in het archief concreet en tastbaar.

Jan de Stoker

Het OVM is ervan overtuigd dat gebruik van archiefmateriaal didactisch aantrekkelijk is. Daarom ontwikkelen wij al onze producten in overleg met het onderwijs. De programma’s sluiten zodoende aan op de kerndoelen en eindtermen. Het is onze ervaring dat het zélf onderzoeken van historische bronnen leidt tot een grotere betrokkenheid bij leerlingen. De leereffecten zijn blijvend, in plaats van vluchtig. Ze krijgen het gevoel dicht op de geschiedenis te zitten. Uitgangspunt is steeds dat leerlingen léren, door de geschiedenis te beleven en te ontdekken. Bij het ontwikkelen van diensten en producten voor het onderwijs zal daarom steeds voorop staan wat het leren in een (virtueel) archief onderscheidt van het leren in de klas, het leren uit een boek of het leren van de televisie of nieuwe media. Momenteel ontwikkelen wij nieuwe producten om toe te voegen aan het bestaande pakket. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is de speurtocht ‘Stoker Jan’, waar kinderen tussen 8 en 14 jaar spelenderwijs van alles leren over het openbaar vervoer, met het zelf doen en ontdekken als uitgangspunt. Voor de bemensing van het educatieprogramma en de begeleiding van de schoolprogramma’s doet het museum een beroep op studenten van de Pabo. Deze kunnen de stage die onderdeel uitmaakt van hun opleiding voldoen in het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. Inmiddels zijn deze stagiaires onmisbaar geworden voor de onderafdeling educatie.

Schoolgroepen

Sinds de opening in 2006 hebben vele honderden kinderen zowel individueel als in schoolverband kennisgemaakt met ons museum. De speurtocht ‘Jan de Stoker’ en de leskoffer maken deel uit van de schoolprogramma’s voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens schooluren wordt de het museum veelvuldig bezocht door schoolgroepen. Voor docenten is een docentenhandleiding beschikbaar. Deze handleiding is gratis te downloaden. Hierin vindt men informatie over het educatieve materiaal van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. In de paragraaf ‘Doelgroepen’ staat nader omschreven voor welke doelgroep welk lesmateriaal beschikbaar is. De nadruk wordt gelegd op het voorbereiden van het museumbezoek op school tijdens een voorbereidende les. Het in het museum gepresenteerde leent zich na het bezoek ook voor een verwerkingsles. Voorbereidende les – via internet is veel over het openbaar vervoer en zijn geschiedenis te vinden. De leerling kan daaraan natuurlijk op school werken, maar het onderwerp leent zich ook heel goed voor de thuissituatie. Zeker, omdat vaak de ouders tevens geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Zie ook:

Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum Doetinchem © 2016 - 2019.
Alle rechten voorbehouden.