logo ovsm

Docenten

Lesmateriaal

Diverse groepen uit het onderwijs hebben het museum bezocht. Het museum spreekt meerdere leeftijdscategorieën aan. Voor het basisonderwijs en de laagste groepen van het voortgezet onderwijs wordt op dit moment lesmateriaal ontwikkeld. Het onderwijspakket zal gaan bestaan uit: lesmateriaal voor de onderbouw BO, brugklas VO en het VMBO. Het lesmateriaal voor de bovenbouw BO is gereed. De voorbereiding van een bezoek zal van de docenten een minimum aan inspanning vragen, terwijl de kinderen veel zullen opsteken van het openbaar vervoer van vandaag als het openbaar vervoer van vroeger!

Gratis handleiding

Voor docenten is een docentenhandleiding beschikbaar. Deze handleiding is gratis te downloaden. Hierin vindt u informatie over het educatieve materiaal van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. In de paragraaf ‘Doelgroepen’ staat nader omschreven voor welke doelgroep welk lesmateriaal beschikbaar is. De nadruk wordt gelegd op het voorbereiden van het museumbezoek op school tijdens een voorbereidende les. Het in het museum gepresenteerde leent zich na het bezoek ook voor een verwerkingsles. Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum bevat een waardevolle collectie op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. De unieke collectie is te zien in ruim 24 vitrines en wordt gevormd door schaalmodellen van treinen, trams en bussen en door voorwerpen die met het openbaar vervoer te maken hebben. De historie wordt verlevendigd met behulp van foto’s en bewegende beelden. Daarnaast kunnen leerlingen genieten van rijdende tram- en treinmodellen. Naast een LGB-baan zijn er ook modelbanen met een andere schaalgrootte. Leerlingen kunnen als het ware een reis maken door de gehele ontwikkeling van het openbaar vervoer van de paardentram tot en met de moderne hoge snelheidstrein. Voor hen komt het verleden uit de verhalen van hun grootouders tot leven en is het heden herkenbaar.

Voorbereidende les – via internet

Via internet is veel over het openbaar vervoer en zijn geschiedenis te vinden. De leerling kan daaraan natuurlijk op school werken, maar het onderwerp leent zich ook heel goed voor de thuissituatie. Zeker, omdat vaak de ouders tevens geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Onderzoeksvragen die kunnen worden meegegeven zijn:

  • Plan een treinreis van Doetinchem naar Den Helder met vertrek op woensdag om ca 9 uur. www.ns.nl
  • Hoe is het openbaar vervoer in Amsterdam georganiseerd? www.gvb.nl

Docentenhandleiding

Voor docenten is een docentenhandleiding beschikbaar. Deze handleiding is gratis te downloaden.Hierin vindt u informatie over het educatieve materiaal van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum.

Het verhaal van…

Het project ‘Het verhaal van…’ is een cultuureducatief erfgoed project voor basisscholen in de Achterhoek. Het project is tot stand gekomen in het kader van Gebiedsgericht Cultuurbeleid Achterhoek. Er zijn docentenhandleidingen beschikbaar voor iedere bouw:

Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum Doetinchem © 2016 - 2019.
Alle rechten voorbehouden.