logo ovsm

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling staat achter de doelstelling van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. De leden hebben geen actieve functie binnen de stichting, maar wel een stimulerende rol en zijn allen ”ambassadeur’ van het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. De namen van het comité mag het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum uitdragen op het briefpapier en andere communicatiemiddelen. De volgende personen zijn inmiddels toegetreden tot het comité;

  • de heer C.G.A. Cornielje, Commissaris van de Koning van Gelderland
  • de heer drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Arnhem
  • de heer Rob Koelemeijer, oud-directeur Syntus
  • Jhr. Ir. W. Laman Trip, oud-directeur GTW
  • de heer E.H.Th.M. Nijpels, voormalig Commissaris van de Koningin van Friesland

Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum Doetinchem © 2016 - 2019.
Alle rechten voorbehouden.