logo ovsm

Onze missie

‘Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum bewaart, bestudeert en beschrijft de geschiedenis van het openbaar vervoer teneinde een zo breed mogelijk publiek in het algemeen en jongeren in het bijzonder, te bereiken, te inspireren en kennis te verschaffen, nu en in de toekomst.’ Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum vervult zijn missie door:

  • Het verwerven, beheren en behouden van verzamelingen van voorwerpen die te maken hebben met openbaar vervoer;
  • Het verwerven, behouden en beheren van foto’s, boeken en ander gedrukt materiaal;
  • Een actief onderzoek- en publicatieprogramma, gebaseerd op de collectie;
  • Een programma van tentoonstellingen in het museum en elders dat de reikwijdte en aantrekkingskracht van de vaste presentaties vergroot en versterkt;
  • Een educatief programma dat tegemoet komt aan de behoeften van een breed publiek;
  • Het museum wil zodoende actief bijdragen aan een bloeiend cultureel klimaat in de regio.

Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum Doetinchem © 2016 - 2019.
Alle rechten voorbehouden.