logo ovsm

Vacatures

Actuele vacatures

Wij zoeken voor de volgende commissies nog mensen:

 • Receptie/administratie
 • Expositie/evenementen
 • Educatie/Kindereducatie
 • Facilitaire dienst/tractorchauffeur

Het Kindereducatieteam organiseert activiteiten voor kinderen tussen de 4 – 12 jaar. Het team zoekt met name mensen met onderwijservaring die op een creatieve wijze educatieve programma’s kunnen bedenken en uitvoeren.

 • Verkoop/winkel
 • Horeca
 • Vrijwilligerszaken/PZ
 • Financiën/administratie
 • Publiciteit
 • Archiefwerkzaamheden
 • Sponsoring
 • Bouwkunde/onderhoud

Wij zoeken voor de volgende commissies nog mensen:

 • Receptie/administratie
 • Expositie/evenementen
 • Educatie/Kindereducatie

Niet vrijblijvend

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten. In een vrijwilligersovereenkomst zijn de afspraken tussen ‘Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum’ en de vrijwilliger vastgelegd. Dat klinkt vrij formeel, maar we hechten er veel waarde aan dat voor alle partijen duidelijk is wat er van elkaar wordt verwacht. Naast afspraken over de werkzaamheden, de taken en verantwoordelijkheden zijn alle regelingen en voorwaarden in de overeenkomst opgenomen. Een vrijwilligersovereenkomst wordt in principe voor onbepaalde tijd afgesloten, maar er zal iedere vijf jaar worden bekeken of gemaakte afspraken nog steeds toereikend zijn.

Gratis, maar niet voor niets

Voor bijna alle vrijwilligers geldt dat ze zich sterk aangesproken voelen door de doelstellingen van de Stichting Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum. Allen dragen openbaar vervoer en cultuur een warm hart toe en tonen dat door zich daar actief voor in te zetten. Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum is zonder vrijwilligers niet goed denkbaar. Daarom zijn we al die mensen, die onbetaald zoveel zinvols toevoegen aan ons werk, heel erg dankbaar. Ze doen het gratis, maar niet voor niets. Dat zal een ieder, die wel eens een rondleiding meemaakte, een lezing bijwoonde of de nieuwsbrief leest, grif beamen. Onze werktijden zijn van 12.00 uur tot 17.00 uur. Zondags beginnen we om 13.00 uur i.p.v. 12.00 uur en ’s maandags is het museum gesloten.

Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum Doetinchem © 2016 - 2019.
Alle rechten voorbehouden.